วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

ข้อแนะนำในการบริโภคอาหาร

ข้อแนะนำในการบริโภคอาหาร
หลักการบริโภคอาหาร  โดยคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการและความประหยัด ควรปฏิบัติ  ดังนี้
1.    กินพอดี  โดยมีแนวทางในการบริโภคดั้งนี้  กินพอ คือ รับประทานอาหารครบทุกหมู่มากน้อยให้พอดีกับความต้องการของร่างกาย
2. รับประทานอาหารตามข้อแนะนำของธงโภชนาการ  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการบริโภคอาหารที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย  เพื่อแนะนำ สัดส่วน  ปริมาณ และ ความหลากหลาย  ของอาหารที่คนไทยคารบริโภคใน 1 วัน ด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่าย  สัดส่วน ปริมาณ และความหลากหลายของอาหารที่นำมาแนะนำในการบริโภคพิจารณามาจากชนิด และ ปริมาณอาหารที่คนไทยควรบริโภคเพื่อให้ได้พลังงานและสารอาหารเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ที่จะช่วยนำไปสู่การ  กินพอดีสุขีทั่วไทย  เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย
3.  รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่  แต่ละหมู่มีความหลากหลาย อาหารที่หลากหาลายชนิดแต่ละกลุ่ม  สามารถเลือกรับประทานสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้ภายในกลุ่มเดียวกันทั้งกลุ่มผัก กลุ่มผลไม้ และกลุ่มเนื้อสัตว์  สำหรับกลุ่มข้าว แป้ง ให้รับประทานข้าวเป็นหลักอาจสลับกับผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากแป้งเป็นบางมื้อ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ถูกหลักโภชนาการในปริมาณที่เหมาะ เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
4. ดื่มน้ำให้มากขึ้น  ควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว เพื่อหล่อเลี้ยงเซลล์ในร่างกาย  ช่วยให้การทำงานของระบบขับถ่ายปกติ  รักษาระดับความเข้มข้นของเลือด  ทำให้ร่างกายสดชื่น
5.  หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหวานจัด และ เค็มจัด การรับประทานอาหารรสจัดจนเป็นนิสัยจะเกิดโทษแก่ร่างกาย โดยเฉพาะรสหวานจัดและเค็มจัด จึงควรลดการเติมเครื่องปรุงรสโดยไม่จำเป็น
6. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  และควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีสาร คาเฟอีน เช่น กาแฟ่ ชา และน้ำอัดลมทุกชนิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น